Medverka i forskning om sociala medier!

Sociala medier och andra nya kontaktverktyg  i yrkeslivet diskuteras flitigt.  I syfte att studera de nya kontaktmönstren genomförs nu en studie i samarbete mellan Dataföreningen och Nationellt IT-användarcentrum NITA. Forskningsledare är Håkan Selg, Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet. Ett viktigt resultat kommer att vara “kartor” över hur de verktygen utnyttjas i olika kontaktsituationer. Du får [...]

.SE och Internetfonden finansierar ett av Forum Internets pilotprojekt

Det är med stor glädje som vi kan berätta att vi erhållit finansiering av Forum Internet för att vidareutveckla vår interaktiva verksamhet; dels i form av interaktiva seminarier, dels i form av en interaktiv webbplats. Vi ska inom ramen för projektet fokusera på Internetmediets unika förutsättningar till interaktivitet mellan olika aktörer – företag, myndigheter och [...]